De teksten laten nog heel even op zich wachten. We zijn namelijk met een nieuwe missie en visie bezig en daar willen we met de teksten op inhaken.

14-03-17 09:46

Zou je kunnen kijken of er op pagina 12 een aantal regels tekst weg kunnen? Dan krijgt de foto wat meer ruimte.

21-06-17 18:20

Ik heb de planning dan als volgt opgenomen: aanleveren tekst en beeld: uiterlijk 19 -11 eerste ontwerp: 27 -11 correcties: 29 -11 laatste akkoord: 3 -12 naar de drukker: 4 -12 leveren: 17 -12

18-02-17 01:15

We willen ook nog een naambordje in onze nieuwe huisstijl.

23-05-17 07:46

Wat kost een nieuw logo ongveer?

05-12-17 10:15

Ze zijn nu nog RGB. Ik ga ze straks omzetten naar CMYK.

18-09-18 15:04

Ken je nog een leuke 14-18-jarige? We zoeken iemand voor de coverfoto.

14-05-17 09:01