‘Spoorzoekers; over wegen naar herstel’ is een uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Het is een bundeling van artikelen over herstel en herstelondersteunend werken binnen de (O)GGz. Eén van de golvende lijnen op de omslag loopt door in het binnenwerk.

SBWU – Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht

SBWU – Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht

SBWU – Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht