LEONED

Het Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit (LEONED) ondersteunt alle opleidingssectoren (zowel pabo als tweedegraads en eerstegraads) bij het opleiden van taalontwikkelende c.q. taalgerichte (vak)leraren.

leoned omslag

omslag
210 x 210 cm, 150 grams mat mc, self-covering, full color

leoned binnenwerk

binnenwerk
420 x 210 cm, 150 grams mat mc, full color

leoned binnenwerk

binnenwerk
420 x 210 cm, 150 grams mat mc, full color